Påskens budskap er menighetens grunnvoll

Påsken står for døren og du er velkommen til Betel Dal. Vi ønsker å markere og feire tidsalderens viktigste hendelse.
Jesus tok vår plass og døde vår død. Men Halleluja! Han sto opp igjen fra de døde.
Jesus ble vår rettferdighet, vår frelse, vårt liv og vårt håp.

Derfor feirer vi påske på Betel

tom grav

Kom og delta i denne feiringen.

Vær velsignet.

Vi ønsker deg en velsignet Påske

tegning he is risen