Velkommen til Betel

Du er hjertelig velkommen til å delta på våre møter. Her vil du møte et varmt og inkluderende fellesskap. Møtene er preget av gladsang og en åpen atmosfære. Ofte har vi besøk av dyktige forkynnere som taler inspirert ut fra Bibelen. Ikke sjelden hører vi at «det var som å komme hjem» fra mennesker som besøker Betel.

Møtekalender:
Onsdager kl 19.00 har vi som regel «Bønnens Time»
Søndager er fast møtedag.
Møtene starter kl 18.00 i vinterhalvåret,
men kl 19.00 i perioden med sommertid.