Påskens budskap er menighetens grunnvoll

28. februar 2015 0

Påsken står for døren og du er velkommen til Betel Dal. Vi ønsker å markere og feire tidsalderens viktigste hendelse. Jesus tok vår plass og døde vår død. Men Halleluja! Han sto opp igjen fra […]

"Bønnens time" på onsdager

14. oktober 2014 0

Onsdager kl 19.00 er det bønn som står i fokus på Betel.  Du er hjertelig velkommen til å delta på «Bønnens time». Kent leder oss inn i bønnens verden. Vi ber sammen og tar tid […]