Aktiviteter

Møter og Aktiviteter:

 Dato

 Tid

 Sted

 Program

 
Søndag 05.09 kl 19.00 Betel Menighetsmøte
Onsdag 08.09 kl 19.00 Betel Bønnens Time
Søndag 12.09 kl 19.00 Betel Ivar Solberg m/team
Onsdag 15.09 kl 19.00 Betel Bønnens Time
Søndag 19.09 kl 19.00 Betel Vidar Børjesson taler
Onsdag 22.09 kl 19.00 Betel Møteuke Olav Dahl taler
Fredag 24.09 kl 19.00 Betel Møteuke Olav Dahl taler
Søndag 26.09 kl 19.00 Betel Møteuke Olav Dahl taler
Onsdag 29.09 kl 19.00 Betel Bønnens Time