Aktiviteter

Møter og Aktiviteter:

 Dato

 Tid

 Sted

 Program

2. Påskedag  19.00  Betel Johannes Stendahl taler
Søndag 5. mai 19.00 Betel Samuel Jensen taler
onsdag  8. mai 19.00 Betel Bønnens Time
Søndag 12. mai 19.00 Betel Kjell Hagen taler
Onsdag  15. mai 19.00 Betel Dugnad og Bønn
Søndag 19. mai 19.00 Betel Pål Andrè Wigart Evangeliesenteret
Onsdag 22. mai 19.00 Betel Bønnens Time
Søndag 26. mai 19.00 Betel Møte