Aktiviteter

Møter og Aktiviteter:

 Dato

 Tid

 Sted

 Program

 
onsdag 12. 06. kl 19.00 Betel Bønnens time
Søndag 16.06. kl 19.00 Betel Kjell Hagen taler, 
Sommeravslutning m/kaffe
       
Søndag 14.07. kl 19.00 Betel Vidar Børjesson taler