Påskens budskap er menighetens grunnvoll

28. februar 2015 0

Påsken står for døren og du er velkommen til Betel Dal. Vi ønsker å markere og feire tidsalderens viktigste hendelse. Jesus tok vår plass og døde vår død. Men Halleluja! Han sto opp igjen fra […]