Hjemmeside

Møte søndag 18. august kl 19.00

Vi får besøk av Edy Mihaescu fra Israel:
Edy er opprinnelig fra Romania, men er Jesus-troende jøde og bor nå i Israel. Edy spiller mange instrumenter, men i Norge er han mest kjent med sin panfløyte. Han ivrer for å fortelle jødene om Jesus, den lovede Messias og verden sin frelser.

Alle er hjertelig velkommen til felleskap og sang på Betel søndag kl 19.00. 

Velkommen til Betel

I Sessvollveien på Dal i Eidsvoll ligger Pinsemenigheten Betel.

Du er hjertelig velkommen til å delta på våre møter.

Her vil du møte et varmt og inkluderende fellesskap.

Våre møter er preget av gladsang og en åpen atmosfære.

Ofte har vi besøk av dyktige forkynnere som taler inspirert ut fra Bibelen.

Ikke sjelden hører vi at «det var som å komme hjem» fra mennesker som besøker Betel.

Møtekalender

Søndager er fast møtedag.
Se under «aktiviteter» for møteprogram