Pinsemenigheten Betel Dal

 

Vi hilser med ordene i Jesaja 61, 1 og 2

1 Herren, Herrens Ånd, er over meg,
fordi Herren har salvet meg til å forkynne
de gode nyhetene til de fattige.
Han har sendt meg for å forene dem som har et knust hjerte,
å forkynne frihet til fanger og utfrielse til fanger,
2 for å forkynne et nådens år fra Herren

Du kan alltid ringe oss på telefon 90 95 47 27.

I Sessvollveien på Dal i Eidsvoll ligger pinsemenigheten Betel.

Du er hjertelig velkommen til å delta på våre møter.

Her vil du møte et varmt og inkluderende fellesskap.

Våre møter er preget av glad sang og en åpen atmosfære.

Vi har ofte besøk av dyktige forkynnere som snakker inspirert av Bibelen.

Ikke sjelden hører vi «det var som å komme hjem» fra folk som besøker Betel.

Søndager er en vanlig møtedag. Se under «aktiviteter» for møteprogram.