Betel

Du kan alltid nå oss på telefon 90 95 47 27.

Vi ønsker å dele bønnefelleskap på avstand.
Om du ønsker å be hjemme kl 19.00, vil det være andre
i menigheten som ber samtidig.

Her deler vi Gudstjeneste fra Filadelfia Oslo fra sist søndag.

Klikk på i bildet for å spille av:

 

Corona virus situasjonen:

Vi vil gjøre det vi kan for å forebygge at flere i Norge blir smittet av corona-viruset. 
Med de nye retningslinjene fra myndighetene er det mulig å arrangere samlinger under et særlig regime etter – «Smittevern veileder av» 04.05.2020 utgitt av myndighetene i samråd med Norges Kristne Råd.

Vi oppdaterer så snart det kommer endringer

Retningslinjer for Betel Dal

SMITTEVERNTILTAK VED BETEL DAL I FORBINDELSE MED
COVID-19/KORONA-PANDEMIEN

Dato: 7.mai 2020

Betel, Dal følger de retningslinjer og anbefalinger som landets helsemyndigheter har gitt for offentlige arrangementer for inntil 50 personer (jf. vedlagte retningslinjer og veileder).

Ledelsen i Betel (eldsterådet) er ansvarlig arrangør og påser at samlinger blir gjennomført på en forsvarlig måte.

Det skal være max 22 deltagere inne i lokalet og på samme arrangement samtidig, antallet er inkludert barn.

Kun personer som har fått en personlig invitasjon får delta i samlingen/møtet, det vil si menighetens medlemmer og eventuelt et par spesielt inviterte dersom romkapasiteten tillater det. Alle aktuelle blir personlig kontaktet. Personer som er i risikogruppen (alder, helsetilstand) blir frarådet å delta.

Vi forutsetter at møtedeltagerne følger helsemyndighetenes anbefalinger for gode vaner for å forebygge smitte:

 • Personer som er syke med covid-19, har pågående luftveisinfeksjon eller har milde symptomer på luftveisinfeksjon, får ikke delta i samlinger
 • Hold minst en meters avstand til andre.
 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene.
 • Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Du kan også bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol, hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig.
 • Finn alternativer til håndhilsing og klemming.

 

Møter blir gjennomført innenfor følgende rammer og betingelser:

 • Møtelokalet, garderoben og toalettene blir grundig rengjort før og etter samlinger. Det samme gjelder miksebord og utstyr til lydanlegget og området rundt.
 • Antibac eller andre alkoholbaserte desinfeksjonsmidler er tilgjengelig for alle møtedeltakere for å sikre god håndhygiene.
 • Ingen av møtedeltagerne skal håndhilse eller ha fysisk kontakt med hverandre.
 • Det skal være minimum 1- 2 meters avstand mellom personer som ikke tilhører samme husstand.
 • Stolplasseringen er lagt til rette slik at det er minimum 1-2 meter mellom møtedeltagerne. Dette innebærer at annenhver stolrad blir fjernet, samt at 1 -2 stoler blir fjernet per rad.
 • Dersom det er kø på vei inn i lokalet eller på toalettet
 • Møtedeltagerne blir bedt om å gå og sette seg så snart som mulig etter at de er kommet inn i møtelokalet.
 • Vi bruker ikke sangbøker.
 • Det blir ikke tatt opp kollekt på vanlig måte.
 • Det skal være maksimalt fire personer på plattformen, inkludert møteleder. Mikrofoner og talerstol skal gjøre grundig ren før og etter møtet. De som er med i sanggruppa, skal ha faste mikrofoner. Utstyr som ikke er i bruk pakkes bort. Sanggruppa blir sittende på plattformen under hele møtet.
 • Menigheten informerer om smitterverntiltakene
 • på menighetens nettside
 • på plakater ved inngang til lokalet
 • før møtet starter og når møtet blir avsluttet.

Vi venter med å åpne
for offentlige samlinger

 

I Sessvollveien på Dal i Eidsvoll ligger Pinsemenigheten Betel.

Du er hjertelig velkommen til å delta på våre møter.

Her vil du møte et varmt og inkluderende fellesskap.

Våre møter er preget av gladsang og en åpen atmosfære.

Ofte har vi besøk av dyktige forkynnere som taler inspirert ut fra Bibelen.

Ikke sjelden hører vi at «det var som å komme hjem» fra mennesker som besøker Betel.

Søndager er fast møtedag.
Se under «aktiviteter» for møteprogram