Hjemmeside

Velkommen til Betel

I Sessvollveien på Dal i Eidsvoll ligger Pinsemenigheten Betel.

Du er hjertelig velkommen til å delta på våre møter.

Her vil du møte et varmt og inkluderende fellesskap.

Våre møter er preget av gladsang og en åpen atmosfære.

Ofte har vi besøk av dyktige forkynnere som taler inspirert ut fra Bibelen.

Ikke sjelden hører vi at «det var som å komme hjem» fra mennesker som besøker Betel.

Møtekalender

Søndager er fast møtedag.
Møtene starter kl 18.00 i vinterhalvåret,
men kl 19.00 i perioden med sommertid.

OBS! Søndagsmøter avholdes fra tid til annen på formiddagen kl 11.00.

Søndag 2. februar får vi besøk av Guttemusikken fra Håpet.
Du er hjertelig velkommen til og høre flott sang.