Bønnens Time på onsdager kl 19.00 i sommer

18. juli 2018 0

Vi tror at bønnen i en kristens liv tilsvarer åndedrettet til ethvert menneske, derfor ønsker vi å samles til bønn hver uke – også nå i sommermånedene. Vi ønsker alle velkommen til «Bønnens Time» på Betel […]

«Bønnens Time» på onsdager kl 19.00

23. august 2017 0

Da er det tid for å be! Vi starter opp med «Bønnens Time» på onsdager kl 19.00. Alle er varmt velkommen til felleskap og BØNN! Vi ber for og med hverandre – FORDI BØNN ALLTID […]

Påskens budskap er menighetens grunnvoll

28. februar 2015 0

Påsken har stått som det sentrale budskapet i kristenhetens historie. Gud viste hele verden sin kjærlighet til alle mennesker da han ga sin egen sønn for at alle skulle finne evig liv. Jesus elsket menneskene så […]

"Bønnens time" på onsdager

14. oktober 2014 0

Onsdager kl 19.00 er det bønn som står i fokus på Betel.  Du er hjertelig velkommen til å delta på «Bønnens time». Torbjørn leder oss inn i bønnens verden. Vi ber sammen og tar tid […]

Velkommen til Betel

22. januar 2014 0

Du er hjertelig velkommen til å delta på våre møter. Her vil du møte et varmt og inkluderende fellesskap. Våre møter er preget av gladsang og en åpen atmosfære. Ofte har vi besøk av dyktige […]

Velkommen til våre nye nettsider

21. januar 2014 0

Velkommen til Pinsemengiheten BETEL Dal. Pinsemenigheten Betel Dal har besøksadresse Sessvollvegen 17, 2072 Akershus. Vi arrangerer åpne møter og konserter med fri entrè. Det er gode parkeringsmuligheter på eiendommen, og forøvrig kun et par minutters gange […]